Velkommen til As, Klakring og Juelsminde sogne

En periode med præste afløsere forestår

10.04.2017

Sognepræst Christian Schiang søgt og fået bevilget pension med udgangen af juli måned. Inden da skal Christian afvikle den ferie, han har til gode, og det indebærer, at pastor Schiang holder sin afskedsprædiken den 11. juni 2017.

Derefter vil Jan Unold være alene om at varetage sognets tjenester sammen med nabopræster. Det gælder hen over sommerferien, men faktisk helt frem til 1. november.

I den periode vil Jan Unold sammen med nabopræster varetage alle gudstjenester, begravelser og bisættelser i sognene. Jan skal imidlertid også have ferie i sommer, så selv om præsterne og provsten i planlægningen søger af opretholde ”normale tilstande”, vil der på nogle søndage kun blive én gudstjeneste i pastoratet. Der vil også være søndage, hvor vi vil få en præstevikar til en gudstjeneste.

Menighedsrådet håber, at kirkegængerne vil tage andre kirkegængere med i egen bil eller benytte kirkebilen til at søge derhen, hvor der så ER gudstjeneste.

De kommende konfirmander kan heldigvis komme i gang med deres undervisning i efteråret, idet pastor Preben Holm sagt ja til at undervise det ene hold konfirmander frem til den nye præst tiltræder. Det er vi glade for. Preben Holm var også konfirmand-underviser i vakanceperioden efter Carsten Nørgaard.

Når pastor Schiangs stilling ikke kan blive besat før november, er årsagen, at Kirkeministeriet af hensyn til overholdelse af lønbudgetter kræver, at en ledig præstestilling skal stå åben i 3 måneder, før ny præst tiltræder.

I nogle tilfælde er der også behov for de 3 måneder til istandsættelse af præsteboligen, efter at præsten er flyttet ud. Det er ikke tilfældet her, for stillingen opslås uden boligpligt, idet den pligt blev ophævet, da Kirkebakkehuset blev ombygget fra præstebolig til sognehus, og Christian Schiang flyttede i egen bolig.

Den ledige stilling vil blive opslået 8. august til besættelse fra 1. november.

Menighedsrådet

Del dette:

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste - As Kirke

25. jun 09:00
10:00
25. jun 09:00 -
10:00

Morgensang - Juelsminde Kirke

27. jun 09:00
09:30
27. jun 09:00 -
09:30

Gudstjeneste - Klakring Kirke

2. jul 10:30
11:30
2. jul 10:30 -
11:30