Velkommen til As, Klakring og Juelsminde sogne

Juelsminde kirke og dens historie

Juelsminde var oprindelig et lille fiskerleje. I 1884 blev jernbanen fra Horsens ført til Juelsminde, og få år senere kom havnen til. Det blev grundlaget for byens udvikling.

Juelsminde hørte i mange år til Klakring sogn. Da kirken kom til i 1913, var byen stadig en del af Klakring sogn, men nu som Juelsminde kirkedistrikt med egne kirkebøger. Først i 1979 bliver Juelsminde skilt ud som et selvstændigt sogn med egen sognepræst. Der bor i dag i Juelsminde sogn knap 3000 mennesker.  Byen er stadig i vækst. 
 

Kirken

Juelsminde kirke er den yngste af kirkerne i Bjerre Herred. Den blev påbegyndt i 1911 og stod færdig til indvielse d. 8. juni 1913.

Kirken er blevet til på initiativ af nogle af de lokale beboere, som mente, at Juelsminde by var vokset sig stor nok til at have sin egen kirke, og desuden var der for langt ud til sognekirken i Klakring. Man fik startet en indsamling, og på den måde kom ca. 4000 kr. ind. Dette var dog langt fra nok til en ny kirke. Da godsejer Schou på Palsgård hørte om indsamlingen, ville han også bidrage med et beløb. Det viste sig, at han skænkede hele det resterende beløb, således at der kunne opføres en kirke med tilhørende kirkegård og præstebolig. En mindeplade indmuret i kirkens våbenhus fortæller om beboernes taknemlighed for den storstilede gave:

"Denne sten skal vidne igennem tiderne om beboernes taknemlighed over for godsejer Ejnar Viggo Schou og hustru Elisabeth Schou til Palsgård, som skænkede kirken med kirkegård og præstebolig".

De indsamlede 4.000 kr. blev hensat til fremtidig vedligeholdelse af kirken og til indkøb af de to store alterlysestager, der i dag står på kirkens alter.

 

Kirken, der er en korskirke i nygotisk stil, er tegnet at Palsgårds arkitekt, Magdahl Nielsen, der også har tegnet kirkens døbefont.
 

Kirkens indre

Alterbilledet, Kristus på korset, er malet af godsejer Schous onkel, maleren P.A. Schou, der har haft El Grecos korsfæstelsesbillede som forlæg. 

Døbefonten var oprindelig placeret nede bagved i kirkens sydvestlige hjørne med en forgyldt dåbshimmel over. I 1951 flyttes døbefonten op foran til kirkens nordøstlige hjørne, mens dåbshimlen blev sat på loftet. I 1990 fandt man dåbshimlen frem, den blev restaureret og igen hængt på sin plads over døbefonten.  

Mosaikruden i kirkens sydvæg, Jesus velsigner de små børn, er lavet i London efter tegning af maleren Arild Rosenkrantz.

Prædikestolen er ligeledes tegnet af kirkens arkitekt og skåret af billedhugger Emil Hansen, København. Kirkens øvrige træværk er udskåret af billedskærer Holm, Horsens. 

Orgelet er et Bruno Christensen og Sønner fra 1978 med 10 stemmer, 2 manualer og pedal.

 

Kirkeskibet

Kirkeskibet i Juelsminde kirke er en model af Fregatten Jylland, bygget efter de originale tegninger på Orlogsværftet af modellér Otto Dørge, København.


Når der i Juelsminde kirke hænger en model af Fregatten Jylland, skyldes det, at fregatten, der nu ligger i Ebeltoft, i årene 1912 ? 1925 var ejet af godsejer Schou til Palsgaard og lå opankret i Sandbjerg vig ud for Juelsminde. Godsejer Schou købte den for at hindre, at den blev sendt til ophugning. Til restaureringen af fregatten i Ebeltoft knytter der sig den lille historie, at da der var nogle detaljer, man ikke kunne finde ud af, sendte man en fotograf til Juelsminde for at fotografere kirkeskibet, idet man vidste, at det var udført efter de originale tegninger.

 

Modellen af Fregatten Jylland blev ophængt i Juelsminde kirke i forbindelse med veteranfesten, der blev holdt i Juelsminde 9. maj 1914 i forbindelse med fejringen af 50-året for slaget ved Helgoland, hvor Fregatten Jylland deltog. Alle de gamle krigsveteraner fra skibet var af godsejer Schou inviteret til festen.
 

Kirkegården

Juelsminde er en by, mange gerne vil bo i. Derfor har kirkegården måttet udvides to gange. Første gang var i midten af tresserne, hvor den østlige del af præstegårdshaven, der oprindelig gik ned til Ringvejen, blev inddraget sammen med et areal nord for præstegården.
 

På grund af byens stadige vækst blev en ny udvidelse aktuel i 1990-erne. Kirkegården er imidlertid omgivet af skov, så egentlig var der ikke flere udvidelsesmuligheder. Ideen opstod da at erhverve et stykke af den tilstødende skov, som ligger nord for kirkegården, og indrette den som skovkirkegård. Men skoven var underlagt fredskovspligten. Menighedsrådet søgte Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til at bruge skoven som kirkegård samtidig med, at den stadig var fredskov. Det betød, at skoven skulle holdes og drives som skov med bl.a. træfældning, når det var nødvendigt. Skov-og Naturstyrelsen gav sin tilladelse. I 1994 købte menighedsrådet arealet af  Palsgård, og året efter i sommeren 1995 blev den nye skovkirkegård indviet og taget i brug i forbindelse med den første begravelse.
 

Godsejer Schous gravminde

Hvad var mere naturligt, end at den mand, som havde skænket kirken, kirkegården og præsteboligen, også blev begravet på kirkegården. Det skete i 1925, da godsejer Schou døde. Trækker man en linje fra kirkens tårn og forlænger den mod øst ud igennem koret, finder man gravstedet placeret nøjagtig på denne linje ca. 25 meter fra kirkens kor. Her stedtes godsejer Schou til hvile i en muret gravhvælving, som dækkedes med en mægtig overligger af sandsten. Også hans hustru Elisabeth Schou ligger begravet her.

Her finder du kirken

Juelsminde Kirke
Kirkebakken 2
7130 Juelsminde

Kontakt sognepræsten

Jan Unold
Sognepræst
T: 7569 0150
M: ju@km.dk

Kirkholmvej 12, Kirkholm
7130 Juelsminde

Træffes alle dage efter aftale - undtagen mandag.


Marianne Dykær
Sognepræst
T: 2424 0526
M: mady@km.dk

Kirkebakken 2
7130 Juelsminde

Træffes efter aftale - undtagen mandag.