Velkommen til As, Klakring og Juelsminde sogne

Særlige forhold gældende for skovkirkegården i Juelsminde

Skovkirkegården er et stykke natur, hvor der er kirkegård. Skovkirkegården skal derfor henligge så nær ved naturlige forhold i en skov som overhovedet muligt. Derfor er der på skovkirkegården særlige bestemmelser omkring gravsted, blomster og pynt, som det er vigtigt at overveje, inden der vælges gravsted i dette område.

Uddrag af vedtægten for skovkirkegården:

  • I overensstemmelse med skovkirkegårdens natur, må gravstederne ikke indhegnes, og beplantning og pålægning af ral må ikke foretages, da gravstederne skal henligge som naturlig skovbund.
  • Skovkirkegården, der ligger i forlængelse af den almindelig kirkegård, henligger som fredskov, og derfor gælder skovstyrelsens regler for fjernelse af træer.
  • Der må ikke plantes eller lægges løg. Det er tilladt at lægge buketter og kranse, men der må kun anvendes naturmaterialer.
  • Gravminderne må kun være en upoleret marksten uden sokkel, og størrelsen må ikke overstige 60 x 50 cm. Der må ikke foretages udsmykning af stenen (f.eks. fugle eller symboler i stenen). Gravstederne er beregnet til højest 4 urner eller 2 kister, men der må kun anbringes én sten pr. gravsted.
  • Der ingen vedligeholdelse for den enkelte brugsretsindehaver. Den eneste bevoksning på skovkirkegården vil være eksisterende skovbundsplanter, som f.eks. bregner, anemoner og vedbend.
  • På skovkirkegården beregnes betalingen for gravstedet for hele fredningsperioden ved aftale som ved legatgravsted.
  • Fremover kan der kun nedsættes urner i skoven, ikke kister. Dog kan ægtefæller til afdøde, som på daværende tidspunkt blev kistebegravet, og hvor der blev reserveret kistegravsted ved siden af til den efterlevende, stadig blive begravet i kiste, som dengang besluttet. Ved den anden begravelse i et gravsted betales for forlængelse af første gravsted, sådan at fredningstiden for den nye begravelse opfyldes, og hele gravstedet udløber samtidig.
  • Ved nedsættelse i gravplads på skovkirkegården betales den aktuelt gældende takst for kirkegårdens tilsyn og vedligehold i fredningsperioden på 10 år for urne, for kister 25 år.
  • Al færdsel på skovkirkegården sker under hensyn til skovkirkegårdens natur.

Kontakt graverkontoret for alle 3 kirkegårde

Hans Nielsen (graver)
Kirkebakken 2
7130 Juelsminde
T: 2085 8527
E: graver@as-klakring-juelsminde.dk

Træffes på kontoret eller kirkegården tirsdag-fredag kl. 9-10

Kontakt sognepræsterne

Jan Unold
T: 7569 0150
E: ju@km.dk

Kirkholmvej 12, Kirkholm
7130 Juelsminde

Træffes hverdage - på nær mandag.

Marianne Dykær
Sognepræst
T: 2424 0526
M: mady@km.dk

Kirkebakken 2
7130 Juelsminde

Træffes efter aftale - undtagen mandag.