Skovkirkegården i Juelsminde

Der findes flere begravelsesmuligheder. En af dem er at blive begravet på skovkirkegården i Juelsminde.
  

Hvad er en skovkirkegård?

Skovkirkegården er et stykke natur, hvor der er kirkegård. Skovkirkegården skal derfor henligge så nær ved naturlige forhold i en skov som overhovedet muligt. Derfor er der på skovkirkegården særlige bestemmelser omkring gravsted, blomster og pynt, som det er vigtigt at overveje, inden der vælges gravsted i dette område.
  

Vedtægt for skovkirkegården

Herunder findes et uddrag af vedtægten for skovkirkegården:

I overensstemmelse med skovkirkegårdens natur, må gravstederne ikke indhegnes, og beplantning og pålægning af ral må ikke foretages, da gravstederne skal henligge som naturlig skovbund.

Skovkirkegården, der ligger i forlængelse af den almindelig kirkegård, henligger som fredskov, og derfor gælder skovstyrelsens regler for fjernelse af træer.

Der må ikke plantes eller lægges løg. Det er tilladt at lægge buketter og kranse, men der må kun anvendes naturmaterialer.

Gravminderne må kun være en upoleret marksten uden sokkel, og størrelsen må ikke overstige 60 x 50 cm. Der må ikke foretages udsmykning af stenen (f.eks. fugle eller symboler i stenen). Gravstederne er beregnet til højest 4 urner eller 2 kister, men der må kun anbringes én sten pr. gravsted.

Der ingen vedligeholdelse for den enkelte brugsretsindehaver. Den eneste bevoksning på skovkirkegården vil være eksisterende skovbundsplanter, som f.eks. bregner, anemoner og vedbend.

På skovkirkegården beregnes betalingen for gravstedet for hele fredningsperioden ved aftale som ved legatgravsted.

Fremover kan der kun nedsættes urner i skoven, ikke kister. Dog kan ægtefæller til afdøde, som på daværende tidspunkt blev kistebegravet, og hvor der blev reserveret kistegravsted ved siden af til den efterlevende, stadig blive begravet i kiste, som dengang besluttet. Ved den anden begravelse i et gravsted betales for forlængelse af første gravsted, sådan at fredningstiden for den nye begravelse opfyldes, og hele gravstedet udløber samtidig.

Ved nedsættelse i gravplads på skovkirkegården betales den aktuelt gældende takst for kirkegårdens tilsyn og vedligehold i fredningsperioden på 10 år for urne, for kister 25 år.

Al færdsel på skovkirkegården sker under hensyn til skovkirkegårdens natur.

Kontakt graverkontoret

Hans Nielsen
Graver
Kirkebakken 2
7130 Juelsminde
T: 2085 8527
E: graver@as-klakring-juelsminde.dk

Træffes på kontoret eller kirkegården tirsdag-fredag kl. 9-10