Velkommen til As, Klakring og Juelsminde sogne

Vedligeholdelse af traditionelt gravsted

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse i hele ejerperioden - også kaldet fredningsperioden, som er 25 år for kister og 10 år for urner.

Aktuelle priser for vedligeholdelse af de forskellige gravstedskategorier fastlægges af provstiudvalget på grundlag af faktiske omkostninger. Taksterne oplyses af graveren eller kan ses her.

Mulighederne er:

1-årig eller flerårlig aftale:
Der kan træffes aftale med graveren om, at arbejdet udføres af ham. Dette gælder også evt. plantning af blomster og grandækning af gravstedet. Regning sendes 1 gang om året i september måned. Man kan også aftale udførelse af andre specifikke arbejder mod betaling.

Ren- og vedligeholdelse hele fredningsperioden:
Kirkegården kan efter aftale påtage sig ren- og vedligeholdelse, plantning af forårs- og sommerblomster samt grandækning af gravsted i hele fredningsperioden. Gravstedet bliver dermed et legatgravsted. Hos graveren træffes skriftlig aftale om, hvilke ydelser man ønsker. Der udarbejdes tilbud fra Graverhuset, som sendes til pårørende. Ved indgået aftale indbetales det aftalte beløb for hele perioden via girobetaling til GIAS.

*GIAS er folkekirkens fælles gravstedsindberetnings- og aftalesystem.
 

2

Kontakt graverkontoret for alle 3 kirkegårde

Hans Nielsen (graver)
Kirkebakken 2
7130 Juelsminde
T: 2085 8527
E: graver@as-klakring-juelsminde.dk

Træffes på kontoret eller kirkegården tirsdag-fredag kl. 9-10

Kontakt sognepræsterne

Jan Unold
T: 7569 0150
E: ju@km.dk

Kirkholmvej 12, Kirkholm
7130 Juelsminde

Træffes hverdage - på nær mandag.

Marianne Dykær
Sognepræst
T: 2424 0526
M: mady@km.dk

Kirkebakken 2
7130 Juelsminde

Træffes efter aftale - undtagen mandag.