Vedligeholdelse af traditionelt gravsted

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse i hele ejerperioden - også kaldet fredningsperioden, som er 25 år for kister og 10 år for urner.
 

Pris og muligheder

Aktuelle priser for vedligeholdelse af de forskellige gravstedskategorier fastlægges af provstiudvalget på grundlag af faktiske omkostninger. Taksterne oplyses af graveren eller kan ses her.

Mulighederne er:

1-årig eller flerårlig aftale:
Der kan træffes aftale med graveren om, at arbejdet udføres af ham. Dette gælder også evt. plantning af blomster og grandækning af gravstedet. Regning sendes 1 gang om året i september måned. Man kan også aftale udførelse af andre specifikke arbejder mod betaling.

Ren- og vedligeholdelse hele fredningsperioden:
Kirkegården kan efter aftale påtage sig ren- og vedligeholdelse, plantning af forårs- og sommerblomster samt grandækning af gravsted i hele fredningsperioden. Gravstedet bliver dermed et legatgravsted. Hos graveren træffes skriftlig aftale om, hvilke ydelser man ønsker. Der udarbejdes tilbud fra Graverhuset, som sendes til pårørende. Ved indgået aftale indbetales det aftalte beløb for hele perioden via girobetaling til GIAS.

*GIAS er folkekirkens fælles gravstedsindberetnings- og aftalesystem.

Kontakt graverkontoret

Hans Nielsen
Graver
Kirkebakken 2
7130 Juelsminde
Tlf.: 2085 8527
Mail: graver@as-klakring-juelsminde.dk

Træffes på kontoret eller kirkegården tirsdag-fredag kl. 9-10