Velkommen til As, Klakring og Juelsminde sogne

...fødsel

Sygehuset/jordemoderen meddeler fødslen til sognepræsten i moderens bopælssogn, hvorefter sognepræsten registrerer fødslen.

Er forældrene ikke gift, kan faderen indenfor 14 dage efter fødslen anerkende faderskabet ved at udfylde Omsorgs- og Ansvarserklæringen og sende den til sogneræsten i moderens bopælssogn. Husk den skal være underskrevet af to vitterlighedsvidner. 

Gå ind på www.borger.dk og søg på "Omsorgs- og Ansvarserklæringen" i søgefeltet.
 

...navngivning/dåb

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved anmeldelse eller ved dåb i folkekirken.

Henvendelse rettes til sognepræsten, Kirkholmvej 12, tlf. 75690150.

Hvis barnet kun skal navngives, gå da ind på www.borger.dk og søg på "navngivning" i søgefeltet.
 

...konfirmation

Konfirmationsforberedelsen finder sted på 7. klassetrin og foregår i Kirkebakkehuset, Kirkebakken 2, 7130 Juelsminde.

Konfirmationssøndagen i Klakring er fra maj 2014 den anden søndag i maj.
 

...navneændring

Navneændring i As og Klakring skal foretages ved henvendelse til kordegn Flemming Holtoug, Kirkekontoret, Kirkegade 15, 8722 Hedensted, tlf. 75891099.
Der betales et gebyr på 470 kr. for sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om navneændring. Der betales ikke gebyr for ændringer i forbindelse med vielse, samt for børn i forbindelse med forældres navneændring.

Læs mere om navneændring og betalingsmåde på www.borger.dk hvor du søger på "navneændring" i søgefeltet.
 

...vielse/velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Vielse eller velsignelse af borgerligt indgået ægteskab aftales med sognepræsten i god tid.
Prøvelsesattest fremskaffes fra borgmesterkontoret i bopælskommunen.
 

...dødsfald og begravelse

Dødsfald anmeldes til begravelsesmyndigheden/sognepræsten i bopælssognet senest to hverdage efter dødsfaldet.

Dødsanmeldelsen, som bedemanden kan hjælpe med, kan findes på www.borger.dk. Søg på "dødsfald eller begravelse" i søgefeltet.
 

...sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn.

Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslaget, kan klage til biskoppen.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis forkyndelse og teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide den kirke, kirkegård eller det sogn, hvor præsten er ansat.
At have løst sognebånd til en præst medfører ikke nødvendigvis en ret til at blive begravet på den kirkegård ved hvis kirke, præsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

Har du spørgsmål, kan du kontakte sognepræsten.
 

...medlemsskab af folkekirken

Læs om medlemsskab ved at klikke her.
 

Kontakt sognepræsterne

Jan Unold
Sognepræst
T: 7569 0150
M: ju@km.dk

Kirkholmvej 12, Kirkholm
7130 Juelsminde

Træffes alle dage efter aftale - undtagen mandag.


Marianne Dykær
Sognepræst
T: 2424 0526
M: mady@km.dk

Kirkebakken 2
7130 Juelsminde

Træffes efter aftale - undtagen mandag.