Menighedsrådsvalg 2020

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsråd, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet.

Menighedsrådet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.

Kontakt ved spørgsmål

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Inge Bonde Jensen (As Sogn)
Tlf. 4053 9380

Lene Vangsøe Christensen (Klakring Sogn)
Tlf. 2062 7443

Søren Kallestrup (Juelsminde Sogn)
Tlf. 2361 4712

Du kan også finde flere oplysninger på www.menighedsraad.dk.