Hvem kan stille op?

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i fire år ad gangen.

 

 

 

Hvad laver man i Danmarks mest lokale demokrati - menighedsrådet?

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken - koncerter, babysalmesang, voksenundervisning, sorggrupper, børne- og ungdomsgudstjenester eller noget helt andet. Mulighederne er mange. Tilsammen og i konstruktivt samarbejde bestemmer menighedsrådet, hvad vores lokale kirke skal.

Menighedsrådet mødes typisk en gang om måneden på hverdagsaftener og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Dertil kommer arbejde i udvalg og deltagelse i aktiviteter og møder i det omfang, det kan passe for den enkelte. Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Menighedsrådet i Ak-Klakring-Juelsminde vælges for en fireårig periode og består af 11 medlemmer foruden sognenes præster. Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. I tilfælde af en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet, biskop og provst fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med det du kan og har lyst til, og deltage i de opgaver, som du bedst kan udfylde til gavn for helheden i arbejdet. Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med meget mere.

 

 

Menighedsrådsløftet

Første gang man indtræder som valgt medlem i et menighedsråd, skriver man under på dette menighedsrådsløfte:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst".