Velkommen til As, Klakring og Juelsminde sogne

Udvalg og udvalgsformænd

Meget af det daglige arbejde i As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd foregår i en række udvalg, hvor i der er udpeget en udvalgsformand.

Kirke- og kirkegårdsudvalget
Formand: Lene V. Christensen

Kirkeblad og hjemmeside
Formand: Else Margrethe Friis-Nielsen

Aktivitetsudvalg
Formand: Annelise Corydon Frederiksen

Præstegårdsudvalg
Formand: Rita Gundersen

Udvalg for Kirkebakkehuset
Formand: Lene Christensen

Information

As, Klakring og Juelsminde sogne valgte i 2012 at slå deres menighedsråd sammen, så de i dag har ét fælles menighedsråd.