Coronatiltag i As, Klakring og Juelsminde kirker

Præsterne har nu modtaget vejledning fra biskopperne om de forskellige folkekirkelige opgaver under coronakrisen. Vi har kort sammenfattet de vigtigste og mest akutte tiltag herunder.

Gudstjenester:
Aflyses.

Begravelser:

Gennemføres, men kan eventuelt udskydes i op til 14 dage.

Kun de nærmeste pårørende og højest 20 deltagere (eksklusiv kirkebetjening og præst), således at der er ordentlig afstand mellem folk. Der bruges salmeark og ikke salmebøger. Håndsprit placeres ved indgangen. Kirkegængerne bedes sætte sig med god afstand til hinanden, og naturligvis udvise de samme hensyn som andre steder.

Dåb og vielse:
Udsættes så vidt muligt. Såfremt de gennemføres må der højest være 10 deltagende personer inklusiv kirkebetjening og præst.

Konfirmationer:

Da coronavirus ser ud til at være på sit højeste smitteniveau i slutningen af april, udskydes alle konfirmationerne til den 20.-21. juni, således at der er konfirmation i Juelsminde Kirke lørdag den 20. juni, og i Klakring og As Kirker søndag den 21. juni.

Forældre orienteres via mail om konfirmationer og øvetidspunkter.

Kor:

Aflyses.

Møder:

Menighedsrådsmøder og udvalgsmøder aflyses, og uopsættelige beslutninger tages pr. telefon eller via mail.

Foredrag og koncerter:

Aflyses.

Præsterne står naturligvis til rådighed, hvis man skulle have spørgsmål til ovenstående.

Her kan du læse mere:
Biskoppernes opdaterede vejledning af 18. marts 2020 om folkekirkens coronatiltag.

Pressemeddelelse af 12. marts 2020 fra biskopperne om folkekirkens tiltag.


Biskoppernes vejledning af 12. marts 2020 om folkekirkens coronatiltag.

Kirkeministeriets nyhed af 12. marts 2020: Folkekirken omfattet af coronalukning.

Del dette: