NYHEDER

Koropstart i Juelsminde Kirke

Der venter korene en spændende sæson med mange forskellige opgaver: Julekoncerter, Luciaoptog, forårskoncert, medvirken ved gudstjenester m.m.[mere]

Minikonfirmander for alle børn i 3. klasse i vores sogne

At være minikonfirmand handler om at lære kirken, de bibelske fortællinger og præsterne at kende.[mere]

Konfirmandindskrivning til foråret 2021

Der er indskrivning for de, der bor i As, Klakring og Juelsminde onsdag den 19. eller torsdag den 20. august mellem kl. 15.30-17.00.[mere]

Friluftsgudstjeneste den 6. september i Palsgaard Park

Gudstjenesten begynder kl. 10.30 og vi håber på godt vejr. Hvis det regner rykker vi ind i parkens teltpavillon.[mere]

Coronaretningslinjer i As, Klakring og Juelsminde kirker

Vi har kort sammenfattet de vigtigste coronaretningslinjer herunder.[mere]